Mieszkowice | Baszta Prochowa

Baszta Prochowa została wzniesiona w XV wieku. Obiekt służył celom militarnym. W 1875 roku przystąpiono do rozbiórki obu zespołów bram miejskich w Mieszkowicach oraz wykonano przebicie otworu przejściowego w baszcie Prochowej. Obecnie na terenie miasta przetrwało 16 baszt wykuszowych podkowiastych i 15 prostokątnych, oraz baszta Prochowa w południowo-wschodnim narożniku miasta i zamurowany przejazd przy dawnej bramie Moryńskiej. Duża część murów i baszt jest zdewastowana.

Warto o nią zadbać i zrobić z niej zrobić pożytek na korzyść miasta i ludzi. Obok baszty rozciąga się jezioro. Mieszkowice to mała miejscowość otoczona murami obronnymi i pośród nich jest ta baszta taka piękna skrywająca historię.

Opis powstał dzięki Panu Radosławowi z Mieszkowic oraz na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Baszta_Prochowa_w_Mieszkowicach

Scroll to Top
Skip to content