Lipiany | Baszta Pyrzycka

Jest to piękna baszta przy wjeździe do Lipian – jedna z dwóch w mieście. Do miasta prowadziły bowiem dwie bramy: usytuowana od zachodu brama Pyrzycka i brama Myśliborska po wschodniej stronie obwarowań. Brama Pyrzycka pierwotnie była zapewne zwieńczona krenelażem. Jej dzisiejsza forma w postaci ośmiobocznej wieżyczki jest wynikiem rozbudowy z końca XV wieku. Elewacja zewnętrzna, pozbawiona dekoracji, posiada jedynie dwie skarpy z prowadnicami na bronę. Bronę podnoszono łańcuchami połączonymi z zestawem wielokrążków sprzężonych za pomocą lin z drewnianym wałem obracanym ręcznie dyblami. Od strony wewnętrznej brama zdobiona jest czterema uciętymi lizenami, ponad którymi znajduje się ostrołuczne okno. Ucięcie lizen i zmiana wątku muru z wendyjskiego na polski sugerują dwufazowość budowy bramy.

Opis powstał dzięki Pani Annie z Lipian oraz na podstawie Lipiany – miejskie mury obronne – Architektura średniowiecza i starożytności (medievalheritage.eu)

Scroll to Top
Skip to content