Myślibórz | Kaplica św. Gertrudy

Kaplica św. Gertrudy, wzniesiona w stylu gotyckim w wieku XV. Usytuowana została przed murami miejskimi, ok. 150 m od Bramy Nowogródzkiej, umożliwiającej pierwotnie wjazd do miasta ze strony wschodniej. Także dziś znajduje się przy krzyżowaniu głównych ulic prowadzących do centrum miasta od strony Szczecina (ul. Lipowa – droga krajowa nr 26) i Gorzowa Wlkp. (ul. Łużycka). Budynek powstał jako kaplica przyszpitalna (szpital poświęcony tej samej patronce – św. Gertrudzie). Częścią założenia był także sąsiadujący z kaplicą i szpitalem cmentarz. Po wprowadzeniu reformacji przeszedł na własność miasta służąc jako obiekt kultowy gminie luterańskiej. Obiekt przebudowany w końcu XIX w – dodano gzyms cokołowy i wieńczący. Kolejne prace restauratorskie miały miejsce w latach 1911-12. W ich trakcie wybielono sklepienie, pozostawiając przy tym ceglane żebra. Ponowne udostępnienie kaplicy miało miejsce w 1913 r. Służyła głównie jako kaplica pogrzebowa, w lecie odbywały się tam również nabożeństwa.

Po wojnie obiekt stał się własnością miasta. Przez pewien czas nie był użytkowany, następnie w maju 1969 r. pomieszczenie w Kaplicy otrzymało Muzeum Regionalne jako salę wystaw czasowych. W latach 70-tych XX w. obiekt zaadoptowany został na potrzeby M.O.K. Zaczął pełnić funkcję pracowni plastycznej, w której swoja działalność rozwijać począł Myśliborski Klub Plastyka. Rozpoczęto remont pod koniec 1985 r. W roku 1993 utworzono Ośrodek Edukacji Plastycznej i Historycznej w Myśliborzu, w którego skład weszła także Pracownia Plastyczna mieszcząca się w Kaplicy św. Gertrudy. Od tego czasu, do dnia dzisiejszego w kaplicy św. Gertrudy mieści się pracownia plastyczna Ośrodka Edukacja Plastycznej, nad która opiekę merytoryczną (i kadrową) sprawuje Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

Właścicielem obiektu jest Gmina Myślibórz, użyczając go na mocy umowy użyczenia myśliborskiemu Muzeum. W pracowni prowadzone są warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia przygotowujące osoby chcące podjąć studia plastyczne oraz naukę w liceach plastycznych. Od pewnego czasu w ramach współpracy instytucjonalnej przeprowadzane są tam również zajęcia artystyczne ze słuchaczami Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jako obiekt zabytkowy, kaplicę można również zwiedzać. O historii obiekt informuje tablica turystyczna zawieszona na jego ścianie frontowej, tuż przy portalu wejściowym. Jako jedne z najważniejszych obiektów zabytkowych Kaplica naniesiona została na mapki i do informatorów turystycznych, informacje o niej pojawiają się także w innych materiałach reklamowym i promocyjnych miasta i gminy oraz Muzeum Pojezierza Myśliborskiego – zarówno tych dostępnych analogowo, jak i on-line. Jako budowla gotycka kaplica stanowi element Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego – trasy turystycznej obejmującej miasta z ceglaną architekturą gotycką w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim – do którego Myślibórz przyłączył się w roku 2019.

Opis powstał dzięki Pani Magdalenie z Myśliborza

Scroll to Top
Skip to content