Myślibórz | Myśliborski Ośrodek Kultury

XIII-wieczny klasztor dominikański to budynek, w którym obecnie swoją siedzibę ma Myśliborski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. To jeden z najbardziej unikalnych zabytków na Pomorzu Zachodnim. Jest to powstała w drugiej połowie XIII wieku duża gotycka ceglana świątynia z szachulcową wierzą dobudowaną w wieku XVI. Od początku swojego istnienia mieścił się tutaj jedyny w Nowej Marchii klasztor dominikanów. W budynku o formie czworoboku, w jednym skrzydle usytułowany był kościół, natomiast klasztor zajmował trzy skrzydła. Na przestrzeni wieków ten wyjątkowy zabytek pełnił wiele funkcji. Mieściły się tutaj (w porządku chronologicznym) – świątynia dworska margrabiego Albrechta III, fara luterańska, koszary wojskowe, szpital polowy, szpital cywilny, Dom Społeczno-Oświatowy, sala koncertowa, Liceum Pedagogiczne z bursą żeńską.

Ponadto obecnie ten zabytkowy budynek stanowi rzadko spotykany przykład efektywnego wykorzystania harmonijnego połączenia odległej historii i odbywających się w jego wnętrzach nowoczesnych w formie wydarzeń kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i edukacyjnych.

 Opis powstał dzięki Panu Krzysztofowi z Myśliborza

Scroll to Top
Skip to content