Stara Dąbrowa | Kaplica grzebalna

Nie ma drugiego zabytku, który miałby podobny kształt i byłby usytuowany w takim ciekawym miejscu. Na przykościelnej działce w odległości 30 m od wschodniego narożnika kościoła znajduje się kaplica. Powstała w 2 połowie XIX w. jako kaplica grzebalna właścicieli majątku od 1828 r. do 1853 r. majątek w Starej Dąbrowie należał do Wilhelma Sigismunda Emila von Runge, a od 1853 r. do Karla Hermana Otto Runge. Została zrujnowana po wojnie i mimo dotychczasowych działań naprawczych po 1995 r. cegłę oraz powodują pękanie i odpadanie górnej pokrywy kopuły dachu. W konsekwencji prowadzi to do przeciekania dachu i zalewania kopuły w środku. Obiekt jest nieczynny ze względu na zły stan techniczny.

Opis powstał dzięki Pani Kamili z Łęczycy

Scroll to Top
Skip to content