Skrzynka | Pałac

Pałac w Skrzynce to zabytek w stylu neogotyckim. Pałac wraz z parkiem powstał około 1850 r. Fundatorem założenia był ówczesny właściciel tych dóbr Ludwik Duda. Po II wojnie światowej nieruchomość przeszła pod nadzór PGR. Ostatni remont przeprowadzono w latach 1984-85. Dziś budynek popada w ruinę.

Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany z cegły, otynkowany, przykryty niskim dachem dwuspadowym. Fasada symetryczna, dziewięcio – osiowa z ryzalitami bocznymi. Część centralna w formie pseudoryzalitu zwieńczonego trójkątnym naczółkiem. Pseudoryzalit otwiera się arkadą o wykroju łuku Tudora, wysoką na dwie kondygnacje. W tej partii budowli mieści się wgłębny ganek z wejściem głównym i balkon wsparty na kolumienkach. W elewacji ogrodowej ryzalit centralny i dwa aneksy boczne. Cechą charakterystyczna są ośmioboczne filary, opinające jego narożniki. W bryle wyróżniają się ponadto schodkowe attyki elewacji szczytowych. W elewacji frontowej, na osi, główne wejście podkreślone wysokim gankiem wnękowym, zamkniętym łukiem Tudorów. Rozplanowane wnętrza ukształtowane dwoma ciągami pomieszczeń, przedzielonymi korytarzem biegnącym wzdłuż całego budynku. Na osi poprzecznej, za głównym wejściem obszerny westybul i salon ogrodowy.

Opis powstał dzięki Panu Łukaszowi oraz na podstawie Zabytki w Polsce » Artykuły » » Pozostały tylko pałacowe ściany. (ocalicodzapomnienia.eu) oraz https://szczecinskie24.pl/skrzynka-komu-palac/

Scroll to Top
Skip to content