Rogowo | Dawny Hangar Lotniczy

Wybudowany około 1935 r. hangar jest pozostałością po dawnej bazie lotniczej niemieckiej Luftwaffe, na którą składało się trawiaste lotnisko lądowe oraz baza lotnictwa morskiego, wykorzystującą do startów i lądowań jezioro Resko Przymorskie. Na przybrzeżnym lotnisku stacjonowały wodnosamoloty. Całość kompleksu była ściśle tajna. Do dziś zachowała się większość infrastruktury, między innymi: kotłownie, drogi dojazdowe i place manewrowe zbudowane z charakterystycznych płyt betonowych.

Obiekt stanowi zachowany na terenie Pomorza jedyny i unikatowy przykład zastosowania technologii żelbetowej do wzniesienia skomplikowanej konstrukcji wielkoprzestrzennego obiektu architektury kubaturowej z wyraźnym wskazaniem na funkcję obiektu. Budynek wykazuje cechy stylistyczne charakterystyczne dla budownictwa obiektów wojskowych z lat 30-tych XX wieku.

Po II wojnie światowej w Rogowie stacjonowały różne jednostki. Ostatnią z nich rozformowano pod koniec 1998 roku. Od 2019 roku hangar jest w użytkowaniu Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Opis powstał dzięki Pani Marcie i Panu Kamilowi z Kołobrzegu

Scroll to Top
Skip to content