Recz | Baszta Drawieńska

Recz to piękne miasto z bujną historią. Ta baszta wiele widziała, wiele przeżyła i jeszcze długie lata przed nią. Obok baszty są pozostałości muru obronnego oraz warowni.

W czasach Średniowiecza, gdy spokojny sen mieszkańców miast zapewniały mury z  basztami i czatowniami, a popularną bronią był jednoręczny miecz, to miejsce stanowiło jedną z 2 bram wjazdowych do miasta – i zarazem gwarancję bezpieczeństwa.

Pochodząca z XIV wieku kamienna brama wysokości 15 metrów była punktem wyjścia zmierzających na wschód wędrowców. Tędy prowadził trakt do Drawska będący odcinkiem tzw. „polskiej drogi”. Tym samym traktem w XIII w. Recz podążały zastępy rycerstwa na wyprawy krzyżowe organizowane przez rycerstwo Niemiec, Francji, Anglii na tereny Prus, Litwy, Żmudzi. Na tym szlaku spotykane są ślady templariuszy, Krzyżaków oraz na przykład joannitów. Szlak ten pokrywał się częściowo ze sławnym traktem handlowym „Via Marchonis” czyli „Droga Margrabiów” prowadząca z Berlina do Królewca i współczesnym Europejskim Szlakiem Cystersów.

Opis powstał dzięki Pani Emilii z Recz oraz na podstawie Baszta Drawieńska – Geocaching Opencaching Polska

Scroll to Top
Skip to content