Mieszkowice | Budynek Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I to tradycja tworzona przez wysiedleńców z Kresów, to szkoła wielopokoleniowa: pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, uczniowie. Od 1873 r. do dnia dzisiejszego nieprzerwalnie spełnia swoją misję edukacyjną. W 1963 roku Szkole nadano imię Mieszka I, nadano tożsamość, co nieoderwalnie wiąże ją z historią Mieszkowic. W 2023 roku mija jej 150. rocznica istnienia oraz 60. rocznica nadania Szkole imienia Mieszka I. Szkoła Ta jest jednym z najważniejszych symboli kształtujących tożsamość mieszkańców tych terenów. Obiekt ten jest zaniedbany w wyniku braku zainteresowania i potrzebuje dużego nakładu finansowego na remont. W Gminie Mieszkowice jest potrzeba ratowania dziedzictwa kulturowego i zachowania tego obiektu jako kontynuacji działalności edukacyjnej, w tym bardzo ważnym budynku historycznym jakim jest szkoła.

Opis powstał dzięki Pani Magdalenie z miejscowości Mieszkowice

Scroll to Top
Skip to content