1 mln zł na rewaloryzację Wieży Ciśnień w Pasymiu!


Wieża Ciśnień, dawniej pełniąca funkcję łaźni miejskiej, teraz zacznie nowy rozdział swojej historii. Na mapie Pasymia pojawi się miejsce dla mieszkańców. Będzie służyć ich integracji, edukacji i rekreacji.

20 grudnia 2023 r. Fundacja Most the Most oraz Gmina Pasym podpisały umowę w tej sprawie.

Po przeprowadzonej rewaloryzacji obiekt stanie się przestrzenią dla Centrum Historii, Kultury i Sztuki Regionu. To miejsce będzie służyć jako scena dla różnorodnych przedstawień i występów. Zostanie tu otwarte muzeum pamiątek związanych z bogatą historią regionu oraz kawiarnia.

To już 26. Umowa podpisana w ramach konkursu „Nasz Zabytek”!

Ale najważniejsze, że to wszystko stało się możliwe dzięki Wam – zaangażowanej społeczności Pasymia i Gminie, która od samego początku wyraziła chęć do współpracy.

Dziękujemy z całego serca za Wasze wsparcie i entuzjazm!

Z przyjemnością witamy nową erę w życiu Wieży Ciśnieniowej w Pasymiu!

Scroll to Top
Skip to content