1270 zgłoszeń na 126 zabytków od mieszkańców województwa opolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego w konkursie Nasz Zabytek. Oklaski za Wasze zaangażowanie!

Fundacja Most the Most podczas trwającego cztery tygodnie (4 kwietnia – 3 maja) naboru otrzymała:

  • 720 zgłoszeń na 25 zabytków od mieszkańców województwa opolskiego,
  • 285 zgłoszeń na 31 zabytków od mieszkańców województwa pomorskiego,
  • 265 zgłoszeń na 70 zabytków od mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Propozycje zgłaszano do ostatnich minut naboru. Komisja konkursowa wybierze po jednym zwycięskim zabytku w każdym z województw.

Jesteśmy pod wrażeniem Waszego zaangażowania i otrzymanych zgłoszeń. Są one dość zróżnicowane, jednak ich wspólnym mianownikiem jest ogromne oddolne zaangażowanie mieszkańców, troska o lokalne dziedzictwo oraz pokaźna dawka dobrej energii. Zgłoszenia w znakomitej większości zawierają ciekawą historię zabytków, piękne zdjęcia oraz interesujące pomysły, jak dać im nowe życie. To pokazuje, że lokalne zabytki odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają potrzebę troski o ich wspólne dziedzictwo i historię. Cieszymy się, że kolejne społeczności, tym razem z województw: opolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zaangażować i wziąć sprawy we własne ręce.

Co dalej?

Fundacja aktualnie weryfikuje zgłoszone zabytki pod kątem formalnym. Następnie skontaktuje się z właścicielami obiektów, spełniających kryteria konkursu, żeby zaprosić ich do współpracy oraz przekazać im do uzupełnienia stosowne dokumenty.

Komisja konkursowa przeanalizuje zgłoszenia mieszkańców, informacje uzyskane od właścicieli zabytków oraz możliwości realizacji projektu i potencjał społeczny po rewaloryzacji zabytku. Na tej podstawie wybierze po jednym zwycięskim obiekcie w województwie opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec czerwca 2022 r.

Wszystkie zgłoszone zabytki, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, wkrótce będzie można zobaczyć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most. Już teraz możesz sprawdzić na niej obiekty z konkursów przeprowadzonych wcześniej w innych województwach.

Zwycięstwo zabytku i… czas na pomysł

Kolejnym krokiem będzie II Konkurs, w którym mieszkańcy z okolic wybranego zabytku ponownie zabiorą głos. Będą zgłaszać Fundacji pomysły na jego nową funkcję społeczną.

Podobnie jak w I Konkursie, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. W II Konkursie przez trzy tygodnie będziemy zbierać pomysły na to, jak lokalna społeczność chciałaby korzystać z wybranego zabytku po jego rewaloryzacji. Tak jak w I Konkursie, pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na naszej stronie internetowej. Osoby, które nie mają dostępu do internetu będą mogły zrobić to przez telefon. II Konkurs (na pomysł) planujemy ogłosić na przełomie czerwca i lipca 2022 r.

Zwycięski projekt, po podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel obiektu przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i  dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Nasz Zabytek to wstęp do współpracy z Fundacją Most the Most

Jako Fundacja chcemy wspólnie z lokalnymi samorządami inicjować współpracę wielu środowisk i partnerów. Celem, który chcemy uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność oraz współpraca w tym zakresie z właścicielami obiektów.

Dlatego dodatkowym efektem zwycięstwa w Konkursie jest współpraca z Fundacją Most the Most przy realizacji umowy na dofinansowanie rewaloryzacji zabytku. Mieszkańcy i włodarze miejscowości, w których znajdują się zwycięskie zabytki, przekonali się, że ta współpraca przynosi wspaniałe efekty. Z inicjatywy Fundacji w zwycięskich zabytkach obywają się i są planowane różnego rodzaju wydarzenia artystyczne (koncerty, warsztaty, wystawy – przykładem jest m.in. recital Jakuba Kuszlika w pałacu w Kiełczynie).

Aktualne informacje o konkursie znajdziesz w zakładce Nasz Zabytek.

Scroll to Top
Skip to content