BGK dla JST i wszystko o finansowaniu Inicjatyw Społecznych w gminach!


Fundacja Most the Most była obecna na XVI konferencji BGK dla JST.
W tym roku konferencja odbywała się pod hasłem „Nowe Rozwiązania dla Finansów Samorządów”. Wczoraj, w ramach Konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat finansowania inicjatyw społecznych na poziomie gminy. Brygida Ślabska, Executive MBA, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most, pełniła rolę gospodarza i moderatora panelu.

Główne pytanie, które postawiono podczas panelu to: „Jak włączyć lokalny biznes oraz społeczność do współfinansowania inicjatyw społecznych mających na celu budowanie kapitału społecznego? Czy jest to możliwe i jak to robić skutecznie?” Odpowiedzi, których udzielili paneliści inspirują i pozwalają patrzeć optymistycznie na działania realizowane na lokalnym poziomie.

Poniżej przedstawiamy główne wnioski, którymi podzielili się paneliści:

Andrzej Abako, Starosta Powiat Olsztyńskiego: Wskazał na wiele programów i projektów w powiecie, które umożliwiają pozyskiwanie funduszy od lokalnego biznesu. Udana współpraca na rzecz promocji regionu wspiera rozwój turystyki, a co za tym idzie możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.

Marek Chmielewski, Wójt gminy Dzierżoniów: Zapewnił, że w gminie Dzierżoniów jest wiele udanych przykładów zaangażowania biznesu w projekty społeczne. Gmina Dzierżoniów może pochwalić się współpracą z firmami również spoza regionu.

Piotr Janica, Prezes MPLAB Prototypes: Przykład firmy MPLAB Prototypes pokazuje, jak inwestycja w kapitał intelektualny na poziomie lokalnym może przeciwdziałać odpływowi talentów z regionu.

Beata Kulczycka, Naczelnik Wydziału Programowania i Promocji, UM Nowa Sól: Wskazała na konieczność profesjonalizacji organizacji pozarządowych w kierunku zdobycia funduszu od biznesu i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Waldemar Remfeld, Starosta Powiatu Grajewskiego: Opowiedział o realizacji projektu w ramach konkursu „Nasz Zabytek”, który pokazał potencjał społeczności lokalnej.

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Przedstawiła różne programy dla NGO i samorządu terytorialnego, w tym konkurs grantowy „Wspólnie dla dziedzictwa w 2023 roku”.

Kontynuując dialog i dzieląc się najlepszymi praktykami, jesteśmy przekonani, że gminy będą wspierać rozwój inicjatyw społecznych, które są tak ważne dla budowania silnych, zintegrowanych społeczności.

Scroll to Top
Skip to content