Budynek Szkoły Ludowej w Binarowej stanowi przykład galicyjskiej architektury z przełomu XIX i XX wieku


Budynek dawnej Szkoły Ludowej w Binarowej stanowi przykład tradycyjnej, galicyjskiej architektury szkolnej z przełomu XIX i XX wieku. Z kilkuset podobnych obiektów ocalały tylko nieliczne w tym ten w Binarowej.

Teraz dawna szkoła w Binarowej otrzyma 1 mln na dofinansowanie rewaloryzacji. 2 marca Fundacja Most the Most i Gmina Biecz podpisały stosowną umowę. Podpisy na umowie złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Fundacji Most the Most oraz Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Gminy Biecz. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Gminy Biecz — Iwona Czeluśniak.

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Biecz grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Dzięki temu zabytkowa Szkoła, która od lat stoi nieczynna, wreszcie otworzy się dla lokalnej społeczności.
Zrewaloryzowany budynek Szkoły będzie siedzibą i przestrzenią aktywności dla lokalnych stowarzyszeń, instytucji, grupy nieformalnych, młodzież.
Powstanie tu centrum kulturalne i naukowe dla mieszkańców, gdzie realizowane będą działania takie jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konferencje, prelekcje, spotkania naukowe, imprezy plenerowe w sąsiedztwie obiektu itp.
Będzie to miejsce spotkania mieszkańców z kulturą wysoką oraz artystami, a także nauką i ludźmi działającymi w tej dziedzinie. Kultura i nauka zbliżą się do wielu odbiorców, którzy na co dzień mają ograniczone możliwości w tym zakresie tj. osoby o niskim statusie materialnym, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, młodzież i dzieci itp. Działania realizowane w budynku będą spełniały funkcje edukacyjne i poznawcze w obszarze kultury, nauki i edukacji. Będą inspirować młode pokolenia do podejmowania kształcenia i działalności w tych obszarach.

Z uwagi na fakt, iż budynek dawnej szkoły w Binarowej znajduje się w sąsiedztwie drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła (zabytek UNESCO), będzie pełnił funkcję Multimedialnego Centrum Zwiedzania Świata, zawierającego:
– salę ekspozycyjną, w której zaprezentowana zostanie historia Binarowej, kościoła UNESCO, Biecza i bieckich zabytków oraz innych atrakcji w regionie.
– punkt wirtualnego zwiedzania obiektów zabytkowych Gminy Biecz i regionu, a w szczególności obiektów ze Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.
– punkt informacji turystycznej.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i aktywności mieszkańców, otwartości na współpracę władz Gminy Biecz oraz grantowi od Fundacji Most the Most, dawna Szkoła Ludowa w Binarowej już niebawem odzyska dawną świetność.
Rolę społecznego zaangażowania i siłę sprawczą mieszkańców docenił również Burmistrz Gminy Biecz.
– Wygrana w konkursie organizowanym przez Fundację Most the Most dała budynkowi dawnej szkoły ludowej w Binarowej szansę na drugie życie. Podpisanie umowy jest początkiem ważnych zmian dla społeczności lokalnej i całej Gminy Biecz. Unikatowy zabytek UNESCO zyska zaplecze do obsługi turystów, a mieszkańcy przestrzeń do tworzenia, edukacji, spotkań. Kultura, turystyka i nauka to główne filary, na których oparta będzie działalność w obszarze budynku. Będzie to niewątpliwie centrum życia Binarowej – mówi w dniu podpisania umowy Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Gminy Biecz.

Scroll to Top
Skip to content