Dolny Śląsk i Podlasie, dziękujemy za Wasze zaangażowanie! Otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń zabytków w pilotażu konkursu „Nasz zabytek”!

Obrazek z podziękowaniem za zgłoszenia w pilotażu konkursu "Nasz zabytek".

5 lipca 2021 r. zakończył się nabór zgłoszeń w I etapie pilotażowej edycji konkursu „Nasz zabytek”. Fundacja Most the Most otrzymała 250 zgłoszeń zabytków z Dolnego Śląska i 71 z Podlasia. Propozycje są zróżnicowane, jednak ich wspólnym mianownikiem jest oddolne zaangażowanie lokalnych społeczności i ich troska o nasze dziedzictwo.

Komisja konkursowa wybierze spośród wszystkich zgłoszeń po jednym zabytku w pilotażowych w województwach. Zwycięskie zabytki oraz drugi konkurs (na pomysł) planujemy ogłosić pod koniec sierpnia lub na początku września 2021 r.

W kolejnym etapie konkursu mieszkańcy będą zgłaszać pomysły, w jaki sposób chcieliby korzystać z wybranych zabytków po ich rewaloryzacji.

Zapoznaliśmy się już z pierwszymi zgłoszeniami. W znakomitej większości są one przepełnione ciekawą historią tych miejsc, świetnymi pomysłami, jak dać im nowe życie oraz pokaźną dawką dobrej energii. To pokazuje, że okoliczne zabytki odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają pomysł i potrzebę troski o ich wspólne dziedzictwo i historię. Społeczności Dolnego Śląska i Podlasia pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zorganizować i wziąć sprawy we własne ręce.

Trwają prace związane z weryfikacją i oceną zgłoszeń. Jednym z jej elementów jest kontakt z właścicielami zabytków. Kontaktujemy się z nimi, by uzyskać od nich odpowiednie dokumenty, ocenić możliwości realizacji projektu oraz oczywiście zyskać ich akceptację na jego przeprowadzenie.

Czas na pomysł

Komisja  konkursowa wybierze po jednym zabytku w pilotażowych województwach. Po ogłoszeniu wyników przyjdzie czas na wybór funkcji zabytków. Lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. Będziemy przez miesiąc będzie zbierać pomysły mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej fundacji lub przez telefon.

Zwycięskie zabytki oraz drugi konkurs (na pomysł) planujemy ogłosić pod koniec sierpnia lub na początku września 2021 r.

Co dalej?

Po wyborze pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN.

Aktualne informacje o konkursie znajdziesz w zakładce „Nasz Zabytek”.

Scroll to Top
Skip to content