Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia


351 zgłoszeń – to wynik II Konkursu Nasz Zabytek w województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń (13.01- 03.02.2023) mieszkańcy przesyłali nam swoje pomysły na nową funkcję społeczną dla:

  • Willi rodziny Zawadzkich – „Domu Zośki” (woj. mazowieckie) – zagłosowało 122 osoby,
  • Pałacu Łubieńskich w Kolanie – Kolonii (woj. lubelskie) – zagłosowało 181 osób,
  • Spichlerza w Nowym Siole (woj. podkarpackie) – zagłosowało 48 osób.

Obiekty te zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek, a ich właściciele otrzymają od naszej Fundacji grant w wysokości 1 000 000 PLN – na rewaloryzację i dostosowanie zabytków do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Ponownie jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców i otrzymanych od nich pomysłów.

Każdy uczestnik konkursu przygotował kilka lub kilkanaście pomysłów na nowe funkcje społeczne dla zabytku z sąsiedztwa. Zgłoszone pomysły pokazują marzenia i realne potrzeby mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in. organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, programowania, rękodzielnictwa, gotowania, śpiewu, florystyki.  Miejsce spotkań dla harcerzy, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, klubów czytelnika, klubów podróżnika. Potrzebne są sale koncertowe, kinowe, teatralne i muzealne oraz przestrzeń do prowadzenia zajęć ruchowych takich jak: pilates, joga, zumba, zajęcia taneczne, aerobik, fitness.
To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności, dla „Domu Zośki” w Piasecznie, Pałacu Łubieńskich w Kolanie i Spichlerza w Nowym Siole.

Fundacja wszystkie je przeanalizuje, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielami zwycięskich zabytków, po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków.
Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umów na wypłatę grantu, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację obiektów oraz dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji społecznych

Budujemy zaangażowanie!

Konkurs Nasz Zabytek daje przestrzeń i pretekst do zaangażowania. Lokalne społeczności podejmują aktywność i samoorganizują się z myślą o osiągnięciu celów, które traktowane są jako wspólne dobro.
Mieszkańcy każdego województwa przekonali się, że wzięcie udziału w konkursie Nasz Zabytek ma sens. Dzięki swojemu zaangażowaniu i solidarności wytypowali 16 zabytkowych obiektów (po jednym w każdym województwie) ważnych dla lokalnych społeczności, Teraz obiekty te zostaną poddane rewaloryzacji i zaczną na nowo służyć mieszkańcom.

Aktywna postawa mieszkańców oraz otwartość i gotowość na współpracę właścicieli zabytków to klucz do realizacji wartościowych projektów. Razem tworzymy znakomite warunki do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków oraz do realizacji wspaniałych inicjatyw społecznych.  

Aktualne informacje o konkursie oraz harmonogram kolejnych edycji są dostępne na stornie internetowej fundacji https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/.

Scroll to Top
Skip to content