I etap kampanii „Mocarze Sztuki”


Chcielibyśmy poinformować, że Fundacja Most the Most zakończyła I etap kampanii „Mocarze Sztuki”. Polegał on na wyborze, na podstawie rekomendacji ekspertów i decyzji Komisji Konkursowej, dziesięciu muzealiów, które należy poddać konserwacji i udostępnić zwiedzającym.

Nabór zgłoszeń do Kampanii trwał od 26 grudnia 2022 roku do 20 lutego 2023 roku. W tym czasie otrzymaliśmy od lokalnych muzeów z całej Polski 79 zgłoszonych obiektów, które warto przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim. Wszystkie zgłoszone obiekty spełniły kryteria oceny formalnej. Spośród muzealiów, które w ocenie merytorycznej otrzymały najwyższą punktację, Komisja Konkursowa wyłoniła 10 zwycięskich zabytków, które przechodzą do następnego etapu kampanii „Mocarze Sztuki”.

Decyzją Komisji Konkursowej w I etapie zwyciężyły następujące muzealia:

– Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, ok. 1430 r.
Muzeum Gdańska

– Krakowski Strój Lajkonika (turban, kontusz, paski, ogłowie dla konia), XIX w.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

– Malowidło Olejne z Kuczki
Muzeum Miasta Łodzi

– Kwatera Ołtarza Szafiastego, ok. 1500 r.
Muzeum Okręgowe w Toruniu

– Rzeźba św. Floriana, XVII w.
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

– Kilim ze znakami Kół Naukowych i Związków Studentów Politechniki Lwowskiej
Muzeum Kresów w Lubaczowie

– Biblia, Inkunabuł, druk zwarty
Muzeum Warszawy

– Asamblaż Władysława Hasiora „Czarny Krajobraz”, 1974 r.
Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem

– Komplet Mebli – Sekretarzyk z krzesłem
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

– Jaworowskie Skrzynie Wianne, przełom XIX i XX w. oraz lata 20-te – 30-te XX w.
Muzeum Kresów w Lubaczowie

Szczegółowe informacje na temat wszystkich etapów kampanii „Mocarze Sztuki” znajdują się na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl.

Scroll to Top
Skip to content