Pałac w Zbójnie, zbór poewangelicki w Letnicy, zespół parkowo-pałacowy w Turwi, kościół poewangelicki w Giżynie – to zwycięzcy I Konkursu 'Nasz Zabytek’


Pałac w Zbójnie, zbór poewangelicki w Letnicy, zespół parkowo-pałacowy w Turwi, kościół poewangelicki w Giżynie – to zwycięzcy I Konkursu 'Nasz Zabytek’ w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim,

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim zgłaszającym i właścicielom zabytków dziękujemy za zaangażowanie.

Nabór zgłoszeń w I Konkursie w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuski i zachodniopomorskim trwał od 13 marca do 10 kwietnia 2023 r. Otrzymaliśmy od mieszkańców tych województw 1761 zgłoszeń na rekordowo dużo, bo aż 161 starych budynków.

Oto, jak prezentowały się wyniki w poszczególnych województwach:
478 zgłoszeń na 41 obiektów od mieszkańców województwa wielkopolskiego,
170 zgłoszeń na 46 obiektów od mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
432 zgłoszeń na 47 obiektów od mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
680 zgłoszeń na 27 obiektów od mieszkańców województwa lubuskiego.

Ocenę formalną przeszły 104 zabytki (pozostałe nie spełniły kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną). 

Obiekty te można obejrzeć na MAPIE ZABYTKÓW.

Następnie Fundacja skontaktowała się z właścicielami zabytków, które spełniły formalne kryteria konkursowe. Chęć współpracy z Fundacją i stosowne dokumenty przekazało 28 właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków. To z tej puli Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych:

W województwa kujawsko-pomorskim, laureatem został pałac w Zbójnie.
W województwie lubuskim, wyróżnienie przyznano zborowi poewangelickiemu w Letnicy. Wielkopolskę godnie reprezentuje zespół parkowo-pałacowy w Turwi, w województwie zachodniopomorskim, aprobatę Komisji zdobył kościół poewangelicki w Giżynie.

Teraz czas na pomysł

Po ogłoszeniu zwycięzców I Konkursu czas na II Konkurs, czyli wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez trzy tygodnie (od 26 czerwca do 17 lipca br.)  będzie zbierać pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na stronie internetowej fundacji lub przez telefon (+48 517 884 088 lub 22 47 55 111).

Co dalej?

Fundacja przeanalizuje wszystkie zgłoszone pomysły i odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Na tej podstawie nastąpi wybór najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów z ich właścicielami i przyznanie dofinansowania na rewaloryzację zabytków oraz dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN dla każdego zwycięskiego obiektu.

Scroll to Top
Skip to content