Wyjątkowa uroczystość w Kruszynie!


Wczoraj mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości w Kruszynie, w województwie kujawsko-pomorskim. Razem z lokalną społecznością, cieszyliśmy się oficjalnym oddaniem do użytku zrewaloryzowanego budynku w kompleksie dworsko parkowym, w którym mieści się Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie. Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych było możliwe dzięki wygranej w konkursie „Nasz Zabytek” organizowanym przez Fundację Most the Most.

Historia tego sukcesu sięga 2021 roku, kiedy to mieszkańcy Gminy zgłosili zespół dworsko-parkowy w Kruszynie do Konkursu. Dzięki entuzjazmowi i  ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz władz Gminy Sicienko, obiekt wygrał w Konkursie Nasz Zabytek tym samym zdobywając 1 mln zł na rewaloryzację i nadanie mu nowej, szerszej niż dotychczas funkcji społecznej, zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców Gminy.

Wczoraj, spotykając się w pełnym świetności zrewaloryzowanym budynku, mogliśmy celebrować koniec jednego etapu i zarazem początek nowego, pełnego optymizmu i nadziei. Słowa słynnego pisarza, Paulo Coelho, które mówią, że „Każdy koniec daje szansę na nowy początek”, idealnie oddały nastrój wczorajszego dnia.

Wraz z odnowieniem budynku, otwierają się przed nim nowe możliwości społeczne. Zrewaloryzowany obiekt będzie teraz służył nie tylko jako miejsce edukacji, ale również jako przestrzeń dla lokalnych inicjatyw.

Nowe udostępnione pomieszczenia będą teraz gościły Klub Młodego Twórcy, a także staną się miejscem spotkań lokalnych stowarzyszeń, takich jak: Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start”, Ochotnicza Straż Pożarna, a także Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

Dodatkowo, jedno z pomieszczeń zostanie oddane do dyspozycji drużynie harcerskiej, która jest bardzo aktywna w lokalnym środowisku. Harcerze będą mieli możliwość urządzenia tej przestrzeni zgodnie z własnym pomysłem i według wymogów harcerskich, co na pewno przyczyni się do jeszcze lepszego zaangażowania młodzieży w życie lokalnej społeczności.

Podczas uroczystości o szczególnej roli zespołu dworsko-parkowego dla społeczności mówili gospodarze uroczystości – Wójt Gminy Sicienko, Pan Piotr Chudzyński i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, Pani Małgorzata Wojnowska. Ich słowa podkreślały, jak ważnym miejscem na mapie gminy jest ten obiekt.

Na uroczystości obecni byli między innymi przedstawiciele lokalnej administracji, Fundacji Most the Most, Banku Gospodarstwa Krajowego, konserwatora zabytków, radni, dyrektorzy innych szkół, przedsiębiorcy, sołtysi oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Ich obecność podkreślała ważność wydarzenia.

Wyjątkowym punktem programu było wystąpienie chóru Most the Music, który działa przy szkole w ramach projektu Fundacji Most the Most. Młodzi artyści swoją pasją i zaangażowaniem oczarowali zgromadzoną publiczność, która ze łzami wzruszenia w oczach oklaskiwała piękny wytęp.

Uroczystość ta była znakomitym świadectwem siły wspólnoty i potwierdzeniem, że wspólnymi siłami można osiągnąć bardzo wiele. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt i cieszymy się, że mogliśmy być świadkami tego wyjątkowego dnia.

Scroll to Top
Skip to content