Budowa Kapitału Społecznego. Czy to się opłaca? Podsumowanie Panelu Dyskusyjnego z VI Edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni


Wczoraj mieliśmy zaszczyt prowadzić panel dyskusyjny na VI edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, skupiając się na znaczeniu budowania kapitału społecznego.

To było inspirujące spotkanie, które umożliwiło nam zrozumienie, jak kapitał społeczny, jako istotny czynnik wpływający na relacje międzyludzkie, wzajemne zaufanie i umiejętność współpracy, może zasilać naszą gospodarkę.

W roli moderatora wystąpiła Brygida Ślabska – Prezes Zarządu Fundacji Most the Most. Do dyskusji dołączyli również współpracujący z Fundacją przedstawiciele samorządów terytorialnych: Jolanta Zarzeka – Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów; Maciej Urbanek – Wójt Gminy Pszczółki; Bogdan Kulesza – Naczelnik Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Grajewie oraz Róża Zabojszcz – Menadżer ds. komunikacji i PR w Fundacji Most the Most.

Paneliści podzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, ukazując przykłady udanych inicjatyw społecznych oraz omawiając wpływ inwestycji w kapitał społeczny na lokalne społeczności.

Ważnym tematem dyskusji było również pytanie, jak zachęcać organizacje pozarządowe do aktywności na terenie gmin. Omówiono różne strategie, takie jak zapewnianie wsparcia finansowego, budowanie partnerstw, tworzenie platform współpracy oraz promowanie korzyści wynikających z działań na rzecz społeczności lokalnej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za angażującą dyskusję i za podkreślenie znaczenia inwestowania w kapitał społeczny. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego znaczącego wydarzenia!

Scroll to Top
Skip to content