Sukces drugiej edycji konkursu 'Nasz Zabytek’. Podsumowujemy i dziękujemy za zaangażowanie!”


Dzisiaj zakończyliśmy proces przyjmowania zgłoszeń do drugiej edycji konkursu „Nasz Zabytek”, który objął województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Łącznie, otrzymaliśmy 332 zgłoszenia zawierające innowacyjne propozycje na społeczne zastosowanie następujących zabytków:

Pałac w Zbójnie (woj. kujawsko-pomorskie) zgromadził aż 216 zgłoszeń. Gratulujemy mieszkańcom za tak duże zaangażowanie!

Zbór poewangelicki w Letnicy (woj. lubuskie) otrzymał 45 zgłoszeń. Cieszymy się, że unikalna przestrzeń tego miejsca stała się źródłem wielu inspirujących pomysłów.

Zespół parkowo-pałacowy w Turwi (woj. wielkopolskie) doczekał się 39 zgłoszeń od mieszkańców, którzy głosowali do ostatnich chwil trwania konkursu.

Kościół poewangelicki w Giżynie (woj. zachodniopomorskie) przyciągnął 32 zgłoszenia pełne niezwykłych pomysłów ważnych dla całej lokalnej społeczności  

Wyżej wymienione obiekty triumfowały w pierwszej edycji konkursu „Nasz Zabytek”, a ich właściciele otrzymają od naszej Fundacji granty w wysokości 1 000 000 PLN na ich rewaloryzację i dostosowanie do funkcji społecznych wybranych w trakcie konkursu. Wyniki drugiej edycji zaskakują nas bezustannie i jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców oraz jakości zgłoszonych propozycji.

Czas na podsumowanie i podziękowanie

Chcielibyśmy serdecznie podziękować mieszkańcom wszystkich gmin za entuzjastyczny udział w dwóch edycjach konkursu „Nasz Zabytek”. Właścicielom wybranych obiektów pragniemy również wyrazić wdzięczność za organizację inspirujących spotkań, które pozwoliły pracownikom naszej fundacji na bezpośrednią wymianę myśli i pomysłów z lokalnymi społecznościami.

Co dalej?

Wszystkie nadesłane propozycje zostaną przez nas dokładnie przeanalizowane. Ostateczny wybór dokonamy wspólnie z właścicielami zwycięskich obiektów, zwracając uwagę na opinie konserwatorów zabytków. Po wyselekcjonowaniu najciekawszych pomysłów i podpisaniu umów dotyczących wypłaty grantów, Fundacja przyzna granty na rewaloryzację obiektów oraz ich dostosowanie do nowych, społecznych funkcji wybranych w konkursie.

Klucz do sukcesu? Zaangażowanie!

Mieszkańcy poszczególnych województw przekonali się, że udział w konkursie „Nasz Zabytek” ma sens. Osoby, które zgłaszały swoje pomysły, mogą być z siebie dumne – to dzięki nim zabytki z Zbójna, Letnicy, Turwi i Giżyna zdobyły zwycięstwo w pierwszej edycji konkursu. Aktywne działanie mieszkańców, a także otwartość i gotowość do współpracy właścicieli zabytków, stanowią fundament dla realizacji wartościowych projektów. Wspólnie tworzymy doskonałe warunki do przywrócenia blasku zgłoszonym zabytkom oraz realizacji niesamowitych społecznych inicjatyw.

Scroll to Top
Skip to content