Uroczyste przekazanie Pałacu w Kiełczynie społeczności lokalnej.


Za nami kolejne wyjątkowe wydarzenie z udziałem lokalnej społeczności. 8.09.2023r. w Kiełczynie, odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń pałacu lokalnym organizacjom społecznym. 

Warto przypomnieć, że Pałac w Kiełczynie zdobył I miejsce na Dolnym Śląsku w pilotażu Konkursu „Nasz Zabytek” organizowanym przez Fundację Most the Most. Właściciel Pałacu, Gmina Dzierżoniów otrzymał 1 mln zł w ramach grantu na dofinasowania prac rewaloryzacyjnych i nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych, a uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 2.06.2023r.

Nowe miejsce spotkań mieszkańców Gminy Dzierżoniów!

Klucze do obiektu otrzymali przedstawiciele Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, Sołectwa Kiełczyn, Stowarzyszenia Wzgórza Kiełczyńskie, Stowarzyszenia Na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem Jezus w Kiełczynie oraz Dziennego Domu Seniora. Niezmiernie się cieszymy, że organizacje oraz mieszkańcy gminy będą mieli teraz wspaniałą siedzibę, w której mogą odbywać się spotkania, obrady, wydarzenia i warsztaty.

„To właśnie mieszkańcy będą stanowili trzon działalności w tym obiekcie.”

– mówi Marek Chmielewski, wójt Gminy Dzierżoniów w reportażu dla Telewizji Sudeckiej, podkreślając, że w obiekcie poza pomieszczeniami przeznaczonymi dla działalności lokalnych stowarzyszeń nie zabraknie również przestrzeni ogólnodostępnych dedykowanych między innymi historii Gminy i Sołectw.

Program wydarzenia uświetniła część artystyczna, podczas której byliśmy uczestnikami Narodowego Czytania poezji oraz „Nad Niemnem” i wysłuchaliśmy pięknego muzycznego występu muzykującej rodziny – mieszkańców Gminy..

Nie kryjemy radości ze współpracy z Gminą oraz mieszkańcami Kiełczyna i bardzo się cieszymy, że obiekt zrewaloryzowany również dzięki wygranej w Konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez naszą Fundację Most the Most tętni życiem! Niecierpliwie oczekujemy kolejnych wydarzeń, a dziś zachęcamy do obejrzenia krótkiego reportażu z uroczystości przygotowanego przez Telewizję Sudecką.

Scroll to Top
Skip to content