Zakończenie kolejnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Improwizowanej „Współbrzmienia”.


Komisja konkursowa zakończyła pracę przy drugim etapie konkursu: preselekcja.

Skład Jury tworzyli: Tomasz Robaczyński, Katarzyna Meissner, Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Łukasz Pawlak, Brygida Ślabska oraz Bartek Wąsik. Z 146 zgłoszeń, 80 wykonawców zakwalifikowało się do następnego etapu.

Informacja o przejściu do kolejnego etapu została wysłana w wiadomości e-mail do wybranych wykonawców.

Oprócz standardowych kryteriów oceny zgłoszeń, Jury kładło szczególny nacisk na poziom wykonawczy i artystyczny prezentowanych interpretacji, uwzględniając charakterystykę muzyki improwizowanej. Wyróżniano także indywidualność interpretacji solistów oraz jakość współpracy zespołowej w przypadku grup muzycznych.

Zgłoszenia, które nie spełniały wymagań regulaminu w zakresie repertuaru, nie dostosowywały się do wytycznych odnośnie nagrań audio-video (zarówno, jeśli chodzi o długość nagrania, ilość utworów zawartych w jednym nagraniu, jak i sposób jego udostępnienia), były złożone w nieodpowiedniej formie lub nie zawierały wymaganych załączników, nie były uwzględniane w ocenie merytorycznej.

16 sierpnia na oficjalnej stronie Fundacji przedstawimy zgłoszenia artystek i artystów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu. Od tego momentu, aż do 28 sierpnia, internauci będą mieli szansę poprzeć swoich faworytów w głosowaniu online. Liczymy na duże zaangażowanie ze strony mieszkańców poszczególnych regionów. Dzięki ich głosom do finału przejdzie szesnastu uczestników z największą liczbą zgromadzonych punktów.   

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony oraz śledzenia profilów w mediach społecznościowych. Będziemy na bieżąco informować o przebiegu konkursu oraz dalszych etapach wyłaniania laureatów.

Scroll to Top
Skip to content