Zakończył się nabór zgłoszeń do drugiej w tym roku edycji I Konkursu Nasz Zabytek. 


Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

Nabór do I Konkursu „Nasz Zabytek” trwał od 13 marca do 10 kwietnia 2023 r. W tym czasie otrzymaliśmy 1761 zgłoszeń na rekordowo dużo, bo aż 163 stare budynki.

Oto, jak prezentują się wyniki w poszczególnych województwach:

  • 478 zgłoszeń na 41 obiektów od mieszkańców województwa wielkopolskiego,
  • 170 zgłoszeń na 46 obiektów od mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
  • 432 zgłoszeń na 47 obiektów od mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
  • 680 zgłoszeń na 27 obiektów od mieszkańców województwa lubuskiego.

Rozpoczynamy weryfikację zgłoszonych obiektów pod kątem formalnym. Następnie skontaktujemy się z właścicielami zabytków, spełniających kryteria konkursu, żeby zaprosić ich do współpracy oraz przekazać im do uzupełnienia stosowne dokumenty. Komisja konkursowa przeanalizuje zgłoszenia mieszkańców, informacje uzyskane od właścicieli zabytków oraz możliwości realizacji projektu i potencjał społeczny po rewaloryzacji zabytku.

Przed nami ekscytujący czas odkrywania ciekawej historii zgłaszanych obiektów, podziwiania pięknych zdjęć i poznawania interesujących pomysłów na nowe funkcje społeczne zabytkowych obiektów. Po tym etapie komisja konkursowa wybierze po jednym zwycięskim obiekcie w każdym województwie. Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie czerwca 2023 r.

Cieszymy się, że kolejne społeczności, tym razem z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zaangażować i wziąć sprawy we własne ręce. Każde zgłoszenie to dowód, że lokalne zabytki wciąż odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają potrzebę troski o wspólne dziedzictwo i historię.

Wszystkie zgłoszone nieruchomości, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, wkrótce będzie można zobaczyć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most. Już teraz możesz sprawdzić na niej obiekty z konkursów przeprowadzonych wcześniej w innych województwach.

Zwycięstwo zabytku i… czas na pomysł

Kolejnym krokiem będzie II Konkurs, w którym mieszkańcy z okolic wybranego zabytku ponownie zabiorą głos. Będą zgłaszać Fundacji pomysły na jego nową funkcję społeczną. Podobnie jak w I Konkursie, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. W II Konkursie przez trzy tygodnie będziemy zbierać pomysły na to, jak lokalna społeczność chciałaby korzystać z wybranego zabytku po jego rewaloryzacji. Tak jak w I Konkursie, pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na naszej stronie internetowej. Zwycięski projekt, po podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel obiektu przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www i śledzenia profilu w mediach społecznościowych. Już 24 kwietnia uruchamiamy konkurs w trzech kolejnych województwach. Tym razem do głosowania zaprosimy mieszkańców lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Scroll to Top
Skip to content