Zakończyliśmy nabór zgłoszeń z województw opolskiego, śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego.


Nabór do I Konkursu „Nasz Zabytek” trwał od 18 września do 15 października 2023 r. W tym czasie otrzymaliśmy 974 zgłoszenia od mieszkańców.

Oto, jak prezentują się wyniki w poszczególnych województwach:

✨ Opolskie: 317 ✨ Śląskie: 300 ✨ Mazowieckie: 213 ✨ Małopolskie: 144

Rozpoczynamy weryfikację zgłoszonych obiektów pod kątem formalnym. Następnie skontaktujemy się z właścicielami zabytków, spełniających kryteria konkursu, żeby zaprosić ich do współpracy oraz przekazać im do uzupełnienia stosowne dokumenty. Komisja konkursowa przeanalizuje zgłoszenia mieszkańców, informacje uzyskane od właścicieli zabytków oraz możliwości realizacji projektu i potencjał społeczny po rewaloryzacji zabytku.

Przed nami ekscytujący czas odkrywania ciekawej historii zgłaszanych obiektów, podziwiania pięknych zdjęć i poznawania interesujących pomysłów na nowe funkcje społeczne zabytkowych obiektów. Po tym etapie komisja konkursowa wybierze po jednym zwycięskim obiekcie w każdym województwie. Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie grudnia 2023 r. 📆

Cieszymy się, że kolejne społeczności, tym razem z województw: opolskiego, śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zaangażować i wziąć sprawy we własne ręce. Każde zgłoszenie to dowód, że lokalne zabytki wciąż odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają potrzebę troski o wspólne dziedzictwo i historię. 🙌🏛️

Wszystkie zgłoszone nieruchomości, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, wkrótce będzie można zobaczyć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most. Już teraz możesz sprawdzić na niej obiekty z konkursów przeprowadzonych wcześniej w innych województwach. 🗺️

Kolejnym krokiem będzie II Konkurs, w którym mieszkańcy z okolic wybranego zabytku ponownie zabiorą głos. Będą zgłaszać Fundacji pomysły na jego nową funkcję społeczną. Podobnie jak w I Konkursie, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. W II Konkursie przez trzy tygodnie będziemy zbierać pomysły na to, jak lokalna społeczność chciałaby korzystać z wybranego zabytku po jego rewaloryzacji. Tak jak w I Konkursie, pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na naszej stronie internetowej. Zwycięski projekt, po podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel obiektu przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. 🏆💡

Scroll to Top
Skip to content