Jak zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych w budowaniu kapitału społecznego?

21 marca br. Fundacja Most the Most zorganizowała spotkanie, na które
zaproszenie przyjęli:
– właściciele zabytków, które zwyciężyły w Konkursie Nasz Zabytek (przedstawiciele gmin, miast i powiatów),
– przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
– przedstawiciele Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków,
– przedstawiciele Fundacji 8Marca,
– przedstawiciele Fundacji MODE,
– przedstawiciele Fundacji Empiria i Wiedza,
– przedstawiciele Fundacji BGK
– przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego

Jak zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych w budowaniu kapitału społecznego? więcej »