Jak zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych w budowaniu kapitału społecznego?


21 marca br. Fundacja Most the Most zorganizowała spotkanie  pt. Jak zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych w budowaniu kapitału społecznego?

Nasze zaproszenie przyjęli:

  • właściciele zabytków, które zwyciężyły w Konkursie Nasz Zabytek (przedstawiciele gmin, miast i powiatów)
  • przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
  • przedstawiciele Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków,
  • przedstawiciele Fundacji 8Marca,
  • przedstawiciele Fundacji MODE
  • przedstawiciele Fundacji Empiria i Wiedza
  • przedstawiciele Fundacji BGK
  • przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego

Zgromadzonych gości przywitała Prezes Zarządu Fundacji Most the Most – Brygida Ślabska, która przedstawiła dotychczasowe efekty programów realizowanych przez Fundację Most the Most, między innymi: Konkurs Nasz Zabytek, Program Most the Music, Kampania Społeczna Mocarze Sztuki.

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówiła o wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego dla rozwoju lokalnego.

Następnie mec. Łukasz Dziamski Partner w Kancelarii Prawnej HANTON, zaprezentował najważniejsze zasady przyjmowania darowizn przez jednostki samorządu terytorialnego.

W części warsztatowej, przeznaczonej na pracę w grupach, uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania lokalnych partnerstw pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi, lokalnym biznesem oraz grupami nieformalnymi.

Kolejnym istotnym tematem było skuteczne mierzenie i zwiększanie wartości kapitału społecznego w lokalnych społecznościach. Uczestnicy dyskutowali na temat konkretnych metod pomiaru i działań, które mogą pomóc w budowaniu kapitału społecznego. Następnie poruszono temat zrównoważonego finansowania projektów społecznych w obszarze kultury
i ochrony dziedzictwa, podczas którego przedstawiono najlepsze praktyki
i rozwiązania w tym zakresie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, aktywny udział i bardzo inspirujące dyskusje. Było nam niezmiernie miło Państwa gościć.

Scroll to Top
Skip to content