1 mln na rewaloryzację młyna pełnego tajemnic


Pierwsza wzmianka o Młynie stojącym nad rzeką Lutynią pochodzi z ręcznie rysowanej mapy Prus Południowych z 1793 r. Nie wiadomo kto młyn wybudował ani kto był jego pierwszym właścicielem. Za to coraz wyraźniej i w jasnych barwach rysuje się przyszłość tego niezwykłego zabytku, perełki ziemi jarocińskiej.

Młyn nad Lutynią otrzyma 1 mln na dofinansowanie rewaloryzacji. 15 marca Fundacja Most the Most i Gmina Jarocin podpisały stosowną umowę. Podpisy na umowie złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Zarządu Fundacji Most the Most oraz Adam Pawlicki – Burmistrz Gminy Jarocin. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Gminy Jarocin – Agnieszka Stachowiak.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i aktywności mieszkańców, otwartości na współpracę władz Gminy Jarocin oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Młyn nad Lutynią nie tylko uniknie dewastacji, ale stanie się miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Konkurs jest podzielony na dwie części. W pierwszym etapie konkursu dla woj. wielkopolskiego wpłynęły 402 zgłoszenia na 42 obiekty. Ocenę formalną przeszło 35 zabytków, a zwycięzcą okazał się Młyn nad Lutynią. W drugim etapie mieszkańcy zgłaszali pomysły na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt. Wpłynęły 82 zgłoszenia.

Nowa funkcja społeczna Młyna nad Lutynią

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Jarocin grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Dzięki temu zabytkowa Młyn, który od lat stoi nieczynny, wreszcie otworzy się dla lokalnej społeczności.

Zrewaloryzowany budynek będzie siedzibą i przestrzenią aktywności dla lokalnych stowarzyszeń, instytucji, grupy nieformalnych, seniorów i młodzież.

W zabytku będą organizowane wydarzenia cykliczne takie jak: spotkania, wykłady, warsztaty, koncerty; degustacje lokalnych potraw i konkursy gastronomiczne. Dla dzieci zaplanowano spektakle, konkursy recytatorskie, konkursy śpiewu oraz przeprowadzane w młynie lekcje historii i plastyki.

Gratulacje dla lokalnych bohaterów

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs Nasz Zabytek.

– Fundacja Most the Most inicjuje zaangażowanie mieszkańców mniejszych i większych miejscowości i wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby. Platformą do takiej działalności są zabytki, które poddane rewaloryzacji, będą pełnić ważne funkcje społeczne dla mieszkańców poszczególnych województw. Dzięki konkursowi „Nasz Zabytek” każdy może wskazać zabytek, który będzie niezwykłą wartością na mapie gminy a w nowej odsłonie i z nowymi funkcjami społecznymi będzie służyć ludziom zgodnie z ich potrzebami i marzeniami. W konkursie Nasz Zabytek wygrywają ludzie aktywni, zaangażowani i wspaniale współpracujący. Dokładnie tacy jak mieszkańcy wsi Wilkowyja i Gminy Jarocin. To oni mogą czuć się dziś lokalnymi bohaterami. Gratulujemy Wam wiary w sukces, energii i dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz troskę o lokalne dziedzictwo – podkreśliła podczas uroczystości Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most.

Rolę społecznego zaangażowania i siłę sprawczą mieszkańców docenia również Burmistrz Gminy Jarocin.

– Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i przedstawicieli różnych organizacji społecznych uda się uratować ten wspaniały obiekt. Po rewitalizacji młyn będzie otwarty na naszych mieszkańców i gości. Przebudowa młyna to będzie kropka nad „i” najwspanialszej trasy rowerowej, jaka powstaje w powiecie jarocińskim. Nową ścieżką, która poprowadzi nas od Annapola na drugi brzeg Lutyni w Wilkowyi będziemy mogli pojechać już w czerwcu tego roku. Inwestycja jeszcze bardziej urozmaici możliwość dojazdu do urokliwego Młyna, który dzięki naszym wspólnym staraniom odzyskuje dawną świetność. – mówi Adam Pawlicki, Burmistrz Gminy Jarocin.

Scroll to Top
Skip to content