Grodziec | Zamek

Zamek Grodziec jest perełką turystyczną nie tylko Gminy Zagrodno ale całego Dolnego Śląska. Usytuowany na powulkanicznym, bazaltowym, niezwykle malowniczym szczycie stanowi największą atrakcję Krainy Wygasłych Wulkanów. Posiada on niepowtarzalny, tajemniczy klimat, był siedzibą książąt piastowskich, ma bogatą i burzliwą historię. Pierwsze wzmianki o Zamku Grodziec pojawiły się już w 1155 roku i pochodzą z bulli papieża Hadriana IV. Henryk Brodaty, zastąpił drewnianą budowlę murowaną, a ta na przestrzeni wieków była systematycznie rozbudowywana. Okres wojen husyckich bardzo doświadczył gród. Zamek, został splądrowany i zniszczony. W 1470 roku Zamek Grodziec został odkupiony przez legnickiego księcia Fryderyka I. Sprowadził on do Grodźca murarskich mistrzów i dzięki nim stał się jedną z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku. Późniejsze wojny i zawirowania nie były łaskawe dla zamku. Dopiero w roku 1800, kiedy właścicielem dóbr został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg, podjęto efektywne prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. W latach 30’ XIX wieku Zamek Grodziec stał się turystyczną wizytówką i uchodził za pierwszy w Europie zabytek, który przystosowano do turystycznych celów. Dalej, wojny napoleońskie, zwalczające się kozackie, pruskie i francuskie oddziały, zacięte walki, nie wpływają korzystnie funkcjonowanie zamku. W 1926 roku nazistowski polityk Herbert von Dirkens staje się kolejnym właścicielem majątku i podejmuje kolejne próby odbudowania zamku. Wszystko przerywa II Wojna Światowa. Skala zniszczeń nie objęła całego zespołu zamkowego, skradziono jednak zabytkowe zbiory, spalono dachy. Aktualnie, zamek znajduje się pod opieką Gminy Zagrodno. Od lat odbywają się tutaj imprezy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Słynny Turniej Rycerski, Święto Wina i Miodu Pitnego, Święto Pieśni co roku przyciągają tysiące turystów. Zamek Grodziec stał się również ulubieńcem producentów filmowych.

Opis powstał dzięki Pani Joannie z miejscowości Grodziec

Scroll to Top
Skip to content