Gulbiny | Park dworski

Park dworski w Gulbinach usytuowany został na wysokiej skarpie południowo-zachodniego brzegu jeziora Długie i znajduje się po północno-wschodniej stronie drogi Łączonek – Gulbiny. Gulbiny to wieś z bogatą historią. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1452 r. W ciągu kilku wieków wieś była własnością znamienitych rodów. Jednym z najciekawszych epizodów w dziejach Gulbin jest okres letnich wakacji 1824-1825, w czasie których, na zaproszenie właściciela majątku Alojzego (syna Ignacego) Piwnickiego, przebywał młody Fryderyk Chopin.

Na początku XIX w. Alojzy Piwnicki (rotmistrz ułanów wojsk Księstwa Warszawskiego, radca powiatowy lipnowski) założył park oraz rozpoczął budowę nowego dworu. W 1939 r. podczas balu w pałacu przebywał gen. Władysław Anders.

Obecnie park dworski zachował elementy dawnej kompozycji przestrzennej, konfigurację terenu, część dawnego układu komunikacyjnego, a także starodrzew z cennymi drzewami o charakterze pomnikowym. Wg inwentaryzacji przeprowadzonej w 2006 roku występuje w nim 27 gatunków drzew i krzewów liściastych. Wiek drzewostanu datuje się na 150-200 lat, a niektóre z drzew występujących w parku osiągnęły wymiary kwalifikujące je do objęcia ochroną np.: lipa drobnolistna ( ponad 518 cm obwodu), buk pospolity (ponad 340 cm w obwodzie). Jedno z nich – dąb bezszypułkowy Chopin (o obwodzie pnia ok. 414 cm) został ustanowiony pomnikiem przyrody w 2017 r.

Opis powstał dzięki Pani Agnieszce z miejscowości Radziki Duże.

Scroll to Top
Skip to content