Bobrowniki | Ruiny zamku z końca XIV w.

Obiekt położony jest nad Wisłą w zachodniej części Ziemi Dobrzyńskiej. Wzniesiony prawdopodobnie przez Władysława Garbatego w XIV wieku, prawdopodobnie rozbudowany przez Krzyżaków, był największą tego typu budowlą na Ziemi Dobrzyńskiej. Nadano tu prawa miejskie dla Lipna i Rypina. Zamek był siedzibą Starosty Bobrownickiego, była tu komora celna. W związku przesunięciem się granicy państwa stopniowo tracił na znaczeniu. Ostatecznych zniszczeń dokonali Szwedzi w czasie „Potopu”. W 1920 roku bolszewicy obsadzili ruiny zamku i ostrzeliwali statki płynące Wisłą, między innymi zatopiony został płynący w kierunku Warszawy uzbrojony statek Moniuszko. Więcej informacji  na temat zamku można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki: Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą – Bobrowniki – historia zamku, z którego władano ziemią dobrzyńską (ugbobrowniki.pl)

Opis powstał dzięki Panu Pawłowi z miejscowości Bobrowniki.

Fot. autorstwa ZeroJeden – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21166139

Scroll to Top
Skip to content