Laskowice | Park

Park w stylu angielskim o pow. ok. 9 ha, będący pozostałością po zespole pałacowo-parkowym i folwarcznym. Był częścią majątku rodziny Gordonów szkockiego pochodzenia, osiadłych w Laskowicach w latach 1828 – 1945. Po wojnie przejęty przez Skarb Państwa. Zniszczony w czasie działań wojennych pałac został rozebrany przez miejscową ludność, zabudowania folwarczne po przekształceniu są wykorzystywane przemysłowo przez prywatnych właścicieli, budynek urzędników folwarcznych został wykupiony przez zasiedlających go lokatorów a w dyspozycji Nadleśnictwa pozostaje park z niedużym budynkiem dawnej murowanej lodowni w dobrym stanie i pozostałością fontanny. Największą zaletą parku jest jego położenie na wzgórzu z widokiem na Jezioro Zamkowe, zwane też Laskowickim, którym był urzeczony pierwszy z Gordonów zakładając tu swoje gniazdo rodowe. Nieduża odległość do centrum Laskowic (15 minut spacerkiem) pozwalała po wojnie na częste korzystanie z tego obiektu przez różne grupy społeczne. Np. w 1974 patronat nad parkiem objął Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej w Jeżewie, pracującej przy porządkowaniu parku w ramach „czynu partyjnego”.  Park bywał też miejscem festynów i zabaw miejscowej społeczności – do tańca służył betonowy plac starej fontanny, wspominany do dzisiaj przez starszych mieszkańców. Miejscem spotkań była także stara lodownia, która pełniła rolę świetlicy. Swoją siedzibę miało w niej Koło Gospodyń Wiejskich Laskowice – majątek i to ono było organizatorem życia społecznego mieszkańców. Zimą wysokie Wzgórze Zamkowe było miejscem zjazdów saneczkowych a latem park był ulubionym miejscem spacerów młodzieży i dorosłych.

Opis powstał dzięki Pani Lidii z Warlubia.

Scroll to Top
Skip to content