Włocławek | Czarny Spichrz

Spichlerz został zbudowany na przełomie XVIII i XIX w celu magazynowania w nim zboża. W 1814 roku był już własnością mającej dopiero powstać (w 1816 roku) Fabryki Cykorii Ferdynanda Bohma. Po wojnie wchodził w skład Kujawskich Zakładów Koncentratów Spożywczych, obecnie Delecty. W charakterze magazynu był używany do 1980 roku, kiedy to dokonano jego generalnego remontu i adaptacji na cele kulturowe.

Opis powstał na podstawie Czarny Spichrz we Włocławku – Wikipedia, wolna encyklopedia.

Scroll to Top
Skip to content