Złotoria | Zamek

Zamek znajduje się w malowniczych widłach rzeki Drwęcy i Wisły. Budowla posiada nietuzinkową historię, była bowiem jedną z najważniejszych warowni w strefie konfliktów polsko-krzyżackich. Zamek powstał w miejscu dawnego grodu książąt mazowieckich po 1343 r. z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w celu zabezpieczenia granicy ziemi Dobrzyńskiej oraz kontroli działań Krzyżaków w Toruniu. Na przestrzeni lat przetrwawszy oblężenia i najazdy przechodził z rąk do rąk by w 1409 r. zostać zdobytym przez Krzyżaków, a następnie zniszczonym z rozkazu wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Składał się z kilkukondygnacyjnej wieży, piętrowego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych oraz dziedzińca. Całość otoczona jest oszkarpowanym murem. Henryk Sienkiewicz uczynił zamek miejscem śmierci matki Danusi Jurandówny z „Krzyżaków”. W 1825 r. ruiny odwiedził Fryderyk Chopin, a w 1877 r. prawdopodobnie Jan Matejko. W XIX w. w czasie zaborów uległ częściowej rozbiórce

Opis powstał dzięki Panu Markowi z Torunia.

Scroll to Top
Skip to content