Sieradz | Dawny zajazd pocztowy

Dawny zajazd pocztowy z XIX wieku to cenny przykład zanikających tradycyjnych form budowlanych. Historia obiektu sięga czasu powstania styczniowego 1863 r. W budynku tym przechowywano pocztę powstańczą. Pod koniec XIX w. przebywała w nim wybitna poetka Maria Konopnicka, dla której Sieradz był ważnym etapem jej licznych podróży. W 1902 r. zainstalowano tutaj pierwszą centralę telefoniczną. W latach międzywojennych w funkcjonującym tu hotelu wielokrotnie zatrzymywali się znani ludzie kultury i polityki, m.in. poeta Władysław Broniewski i premier RP Walery Sławek.

Opis powstał dzięki panu Tomaszowi z Sieradza.

Scroll to Top
Skip to content