Chodlik | Grodzisko

Ogromne (8,5 ha), trójwałowe, grodzisko w Chodliku, gm. Karczmiska, pow. opolski należy do grona najbardziej znanych i rozpoznawalnych stanowisk archeologicznych w Polsce. Był jednym z największych i najstarszych grodów Słowiańszczyzny okresu plemiennego, a ostatnie badania wskazują, że mógł funkcjonować także w samych początkach państwa Piastów. W trakcie badań archeologicznych odkryto tu niezwykłe i bogate zabytki, jak srebrna figurka z IX w., militaria, wczesnośredniowieczny pionek do gry, ozdoby czy militaria. Grodzisko pomimo, że stanowi znany punkt turystyczny jest mało dostępne do zwiedzania. Niestety począwszy od lat 70tych jego obszar niszczeje. Obecnie trwają starania o pozyskanie środków na renowację zabytku przez właściciela Gminę Karczmiska oraz współpracujące w tym zakresie Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku. Odpowiednio zadbany obiekt ma szansę stać się wizytówką województwa lubelskiego.

Opis powstał dzięki Panu Łukaszowi z Poniatowej

Scroll to Top
Skip to content