Klementowice | Dawna Szkoła

Budynek dawnej szkoły i późniejszego przedszkola wzniesiono w 1935 roku. W okresie powojennym działała tu szkoła zbiorcza dla młodzieży miejscowej oraz okolicznej. Od 1976 r., po wybudowaniu nowej szkoły, dawny „Dom Wioskowy” przeznaczono na przedszkole oraz filię biblioteki gminnej. W latach 2010-2011 roku zmieniono przeznaczenie, m.in. ze  ze względów wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na świetlicę wiejską i utrzymywano ją ze środków budżetowych Gminy Kurów i sołectwa Klementowice. Obecnie w związku z budową funkcjonalnej nowej strażnico-świetlicy na potrzeby mieszkańców i strażaków, zabytkowy budynek dawnej szkoły będzie mógł zmienić swoje przeznaczenie. Lokalna społeczność zabiega o kontynuację użytkowania budynku, który wymaga jednak generalnego remontu.

Opis powstał dzięki panu Arkadiuszowi z Kurowa

Scroll to Top
Skip to content