Leszczyna | Grodzisko

Zabytek ten stanowi cenne źródło do poznania budownictwa grodowego z okresu wczesnego średniowiecza na Lubelszczyźnie. Należy do nielicznych dobrze zachowanych tego typu obiektów w regionie, z podwójnym systemem wałów obronnych. Grodzisko ma lokalną nazwę „Szwedzkie Okopy” lub „Wały”. Położone jest w południowej części wsi Leszczyna, na cyplu wierzchowiny na wysokości ok. 250 m n.p.m. Grodzisko zajmuje powierzchnię ok. 2,6 ha, w tym majdan zajmuje ok. 1,2 ha. W chwili obecnej umocnienia obronne grodziska czytelne są jako dwa koncentryczne pierścienie wałów ziemnych, przedzielone głęboką fosą. Teren grodziska od lat 60-tych XX w. porośnięty jest drzewami i krzewami.

Opis powstał dzięki pani Annie z Jaroszewicze

Scroll to Top
Skip to content