Lublin | Dworek Grafa

Dworek powstał w XIX wieku. Wzniesiono go na miejscu wcześniejszego, drewnianego zabudowania. Jego fundatorem był Emanuel Graf, dziedzic majątku Tatary. Dwór w dożywociu otrzymała Feliksa z Hubickich Grafowa, żona zmarłego Emanuela. Po jej śmierci w 1874 roku działkę wraz z dworem otrzymał Władysław Graf. Na Tatarach rozpoczął budowę nowego dworu, który stoi po dziś dzień. Podczas II Wojny Światowej dowództwo niemieckie zadecydowało o umieszczeniu we dworze szpitala dla żołnierzy-rekonwalescentów. Przez pewien okres po wyparciu Niemców, obiekt służył jako siedziba dowództwa wojsk radzieckich. Po 1945 roku majątek przeszedł na Skarb Państwa. Ten dokonał jego parcelacji, a dwór przeznaczył na miejsce działalności instytucji publicznych, między innymi Komitetu Dzielnicowego PPR oraz Zakładowego Domu Kultury Zakładów Garbarskich. W latach 50. i 60. XX wieku dwór służył jako internat dla różnego typu szkół. Najdłużej funkcjonował tu internat studium nauczycielskiego. W 1969 roku dworek został przystosowany na potrzeby działalności gastronomicznej. W ostatnim czasie dworek pełnił funkcje gastronomiczno-hotelowe.

Opis ze strony  https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/dworek-grafa-w-lublinie/

Scroll to Top
Skip to content