Lubięcin | Wiatrak typu koźlak

Wiatrak, wzniesiony w 1705 r., jest cennym przykładem tradycyjnego budownictwa ludowego.

W 1791 r. w Lubięcinie, należącym do rodziny von Schoenaich z Siedliska,  znajdowały: dwór, szkoła, dwa kościoły, dwie plebanie, dwa folwarki, dwie karczmy i dwa młyny wiatrowe.

We wsi mieszkało 416 osób. Wiatrak usytuowany po wsch. stronie drogi do Konotopu został wybudowany w 1705 r. (potwierdza to data na mącznicy). W XIX w. był kilkakrotnie odnawiany. Zachowały się sygnatury umieszczone na różnych elementach konstrukcyjnych, które poświadczają remonty wykonane w 1867, 1884, 1879 i 1897 roku. Wiatrak należał wówczas do rodziny Riedel i pozostał w jej posiadaniu do końca II wojny światowej. W 1945 r. przeszedł na własność Skarbu Państwa. Podczas remontu w 1974 r. wymieniono deskowanie ścian, pokrycie dachu, schody, ganek i skrzydła. Podobne prace wykonano podczas kolejnego remontu przeprowadzonego w 1988 r.

Opis powstał dzięki Panu Kacprowi z Lubięcina.

Scroll to Top
Skip to content