Lubsko | Kolejowa wieża wodna i magazyn

Wieża wodna powstała przed 1908 r. Podobnie Dworzec Towarowy powstał przed wybuchem I wojny światowej, jako jeden z 3 dworców Lubsku.

Historia kolei w mieście datuje się od 1846 r. Jest tu najstarszy w województwie dworzec kolejowy pochodzący z 1845/46 r.,  jak i jedna z najstarszych linii kolejowych w obecnych granicach Polski.  Była tu niegdyś potężna infrastruktura kolejowa z wieku pary i 3 parowozownie, 3 kolejowe wieże wodne/ciśnień, 3 dworce kolejowe.

Warto zadbać o to, co pozostało. Wybrana wieża jest najokazalsza. Magazyn jest ostatnim reliktem po kilku takich obiektach jakie dawniej znajdowały się na Towarówce. Z wieży jest ładna panorama i obiekty te zasługują na renowację, której nigdy nie miały.

Opis powstał dzięki Pani Edycie z Lubska.

Scroll to Top
Skip to content