Letnica | Zbór poewangelicki

Zbór poewangelicki
w Letnicy

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo lubuskie, edycja 2023


Mieszkańcy gminy Świdnica wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Budynek szkoły przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli Letnicy i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Letnicy


Zbór w Letnicy zbudowany został w 1819 r.

W 1867 r. od strony zachodu dobudowano utrzymaną w neoklasycystycznej stylistyce wieżę, kwadratową w założeniu, zaś w zwieńczeniu ośmioboczną, zakończoną dzwonowatym hełmem.

Po wojnie budynek był użytkowany jako kościół rzymsko-katolicki, w którym do połowy lat 60. w okresie letnim odbywały się nabożeństwa. Kiedy władze lokalne zmusiły księdza proboszcza do rezygnacji z obiektu budynek przejął miejscowy PGR urządzając w nim magazyn zbożowy. W latach 90-tych budynek przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przez kolejne lata nieużytkowany popadał w coraz większą ruinę. Obecnie stanowi własność Gminy Świdnica. Zbór ze względu na bardzo dobre warunki akustyczne i specyficzną atmosferę jest miejscem ciekawych przedsięwzięć kulturalnych – koncertów, przedstawień teatralnych, plenerów malarskich itp.

W 2010 roku dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej przeprowadzono modernizację obiektu. Wykonano m.in. nowe pokrycie dachowe i przeprowadzono remont elewacji. W trakcie prowadzonych prac odkryto oryginalną posadzkę ceramiczną z płytek i cegły w oryginalnym układzie tworzącym krzyż.

Opis powstał dzięki Pani Barbarze z Letnicy.

Po rewaloryzacji zabytek będzie miejscem spotkań mieszkańców. Będą się tu odbywać wydarzenia związane ze sztuką, kulturą, historią oraz zabawą.

W 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła kolejny Konkurs Nasz Zabytek w województwie lubuskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Świdnica podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie zbór poewangelicki w Letnicy (który jest własnością skarbu państwa).
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę zarządców Letnicy, zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie lubuskim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie mogą zabrać głos i zgłaszać pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkają się z lokalną społecznością i włodarzami Letnicy na konsultacje pomysłów.

680

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. lubuskiego w 2023 r.

27

obiektów zgłoszono
do konkursu

19

zabytków
przeszło ocenę formalną

45

zgłoszeń
w konkursie na nowe funkcje społeczne

Grant od Fundacji Most the Most wynosi 1 milion złotych.
Te pieniądze zostaną wykorzystane na remont i przystosowanie budynku do potrzeb lokalnej społeczności.

Scroll to Top
Skip to content