Krosno Odrzańskie | Zamek piastowski

Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim to najdalej wysunięty na północ zamek średniowiecznego Śląska. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII w.

Już za panowania Henryka Brodatego zamek w Krośnie Odrzańskim stał się ważną pograniczną warownią w systemie obronnym Dolnego Śląska. Służył jako miejsce organizowania wypraw wojennych. Przez wiele lat był ważnym punktem strategicznym dla kolejnych pokoleń zamieszkujących te ziemie. W XVI w. zamek stał się siedzibą wdów po zmarłych elektorach brandenburskich.

Na przestrzeni ostatnich lat obiekt poddany został systematycznej odbudowie i renowacji. Obecnie na zamku działa instytucja kulturalna pod nazwą Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”. Placówka znajduje się na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu i Polskim Szlaku Krzyżowców. W budynku bramnym zamku znajduje się punkt informacji turystycznej. Obiekt można zwiedzać. Zobaczyć można m.in.: izbę regionalną ze zbiorami historycznymi, piwniczkę winiarsko-miodową, dawną kaplicę zamkową oraz lapidarium płyt nagrobnych i elementów z dawnego cmentarza. Z dziedzińca można obserwować renesansowe krużganki oraz nieodrestaurowane dotąd pozostałe fragmenty murów zamku. CAK Zamek organizuje wiele imprez plenerowych nawiązujących do historii Krosna Odrzańskiego. W  odbudowanej części bramnej, wozowni i krużgankach oraz na dziedzińcu organizowane są wystawy, koncerty i spotkania kulturalne.

Opis powstał dzięki Pani Monice i Pani Wioletcie z Krosna Odrzańskiego.

Scroll to Top
Skip to content