Trzebiechów | Pałac

Pałac wzniesiony został przez księcia Henryka von Reuss w stylu renesansowych rezydencji francuskich w latach 1876-1901. Po 1945 roku pałac został rozgrabiony i popadał w coraz większa ruinę. W latach 1979-1983 został odbudowany i adaptowany na potrzeby gminnej oświaty. Obecnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum oraz baza noclegowa. W otoczeniu pałacu znajduje się szereg związanych z nim obiektów:

  •  klasycystyczna oficyna powstała na początku XIX wieku, w której obecnie mieści się urząd gminy oraz trzebiechowski ośrodek kultury,
  • ujeżdżalnia koni wraz ze stajniami, w których po II wojnie światowej mieściły się państwowe zakłady zbożowe przejęte przez gminę w 1996 roku i adaptowane w 1998 roku na gminną halę sportową wraz z zapleczem.
  • park w stylu angielskim założony w XIX wieku na 12 hektarach.

Na terenie parku stwierdzono występowanie około 300 gatunków roślin naczyniowych, z czego około 40 gatunków to drzewa. Najliczniej spotyka się dęby szypułkowe, lipy szerokolistne i drobnolistne, olsze czarne, buki, graby, jesiony, klony, platany i wiązy. Wprowadzono też szereg gatunków obcego pochodzenia, do których należą: cypryśnik błotny, cypryśnik nutkajski, choina kanadyjska, daglezja zielona, modrzew japoński, świerk klujący, sosna wejmutka, kasztan jadalny, dąb czerwony, klon tatarski, platan klonolistny, magnolia pośrednia. Wiele okazałych drzew to pomniki przyrody – głównie dęby, lipy i buki, których początki sięgają czasów założenia parku a może i wcześniejszych.

Opis powstał dzięki Panu Bartłomiejowi.

Scroll to Top
Skip to content