Kostrzyn nad Odrą | Rawelin August Wilhelm

Rawelin August Wilhelm jest jednym z najcenniejszych obiektów Twierdzy Kostrzyn. Przy jego budowie i modernizacji pracowali inżynierowie ze Szwecji, Francji, Holandii i Prus. Mur oporowy powstał w latach 1630-31. Na przełomie XVII i XVIII w. został powiększony i opatrzony murowaną skarpą. W XVIII w. był kilkakrotnie przebudowywany. Stanowi również wciąż zachowany pomnik walk i totalnego zniszczenia miasta w 1945 roku. W czasie walk o Kostrzyn rawelin doznał licznych uszkodzeń wskutek trafień pociskami artyleryjskimi. Na wewnętrznym placu rawelinu zlokalizowano ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza – grupa górzycka (V w. p.n.e.).

Opis powstał dzięki Panu Krzysztofowi z Kostrzyna nad Odrą

Scroll to Top
Skip to content