Lipinki | Dwór Byszewskich

Dwór Byszewskich związany jest z hrabiną Jadwigą Straszewską – właścicielką Lipinek, za sprawą której w Lipinkach odkryto złoża ropy naftowej. W latach 1856-1860 hrabina wybudowała w Lipinkach rafinerię, w której między innymi produkowano parafinę eksportowaną do Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Francji. W 1854 roku Łętowska Straszewska wybudowała pierwszą kopankę ropną ,,Anna”, a rafinerię postawiła w 1856 roku. Pierwszy szyb w USA został zbudowany dopiero dwa lata później, w 1858 roku.

W dworze tym mieszkał także powstaniec styczniowy Ludwik Miętta-Mikołajewicz, który jako rotmistrz poprowadził oddział kawalerii w słynnej bitwie o Miechów (17 II 1863). Służył pod Kurowskim, Langiewiczem i Różyckim. Był on spokrewniony z rodziną Straszewskich. W 1883 roku ożenił się w pobliskiej Osobnicy z Felicją de Laevaux. Jego żona i córka Jadwiga zmarły jednak w Olszy (obecnie Kraków). On sam, o czym świadczy wpis w księdze parafialnej Lipinek, zmarł 1 stycznia 1917 roku i pochowany został 3 stycznia w Lipinkach. Jego grób znajduje się poniżej kaplicy cmentarnej na tzw. starym cmentarzu w Lipinkach.

Po śmierci hrabiny Straszewskiej dwór i dobra lipińskie przeszły w ręce jej wnuczki Jadwigi Fibich Byszewskiej i jej męża Wincentego Byszewskiego.

W czasie II wojny światowej ówczesny właściciel Lipinek Wacław Byszewski aktywnie angażował się w działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Na terenie Lipinek ukrywał się m.in. w 1944 r. Józef Stadnicki „Rydwan” komendant placówki AK w Nawojowej.

Opis powstał dzięki Pani Monice

Scroll to Top
Skip to content