Trzebinia | Synagoga Kupiecka

Budynek Synagogi Kupieckiej w Trzebini jest jednym z ostatnich, symbolicznych, miejsc świadczących o wielokulturowej przeszłości miasta i powiatu. Jest również jedyną tego rodzaju budowlą w powiecie. Warto zadbać o to miejsce nim całkowicie zniszczeje.

Historia obiektu sięga połowy XIX wieku. Przez kilka pokoleń służył miejscowej społeczności żydowskiej, licznej w tym regionie, a dzisiaj właściwie nieistniejącej. Jeśli nie chcemy zapomnieć o tym, co niegdyś stanowiło wizytówkę Polski a więc o jej wielokulturowości, o tolerancji i współpracy pomiędzy Polakami a mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi, to naszym obowiązkiem jest dbać o takie miejsca, a nie pozostawiać ich na pastwę żywiołów i czasu, który nieubłaganie niszczy ich materialną tkankę.

Opis powstał dzięki Panu Bogdanowi z Chorzowa

Scroll to Top
Skip to content