Andrychów | Dom przy ul. Floriańskiej 5

Dom przy ul. Floriańskiej 5 (jednej z najstarszych ulic) w Andrychowie, pełnił od początku XIX wieku ważną rolę społeczną. Nazywany był „Szpitalem dla ubogich” lub „Domem dla ubogich”. Powstał dzięki hrabinie Katarzynie z Małachowskich herbu Nałęcz Ankwiczowej, która po śmierci męża Tadeusza przejęła w spadku andrychowskie dobra. Hrabina była wyjątkowo zaangażowana w sprawy miasta i jego mieszkańców. Powołała liczne fundacje i nakłoniła majętnych mieszkańców miasta do podobnych działań. W dokumentach urzędowych z 1807 roku budynek szpitala wspomniany jest jako obiekt już funkcjonujący! W szpitalu zbudowanym (zapewne z końcem XVIII w.) na ziemi hrabiów, najubożsi mogli liczyć na wsparcie. Ten budynek do dzisiaj służy ubogim mieszkańcom miasta, ponieważ od kilkudziesięciu lat znajdują się w nim mieszkania komunalne.

Opis powstał dzięki Pani Ewelinie z Andrychowa

Scroll to Top
Skip to content