Lusławice | Lamus przydworski na terenie zespołu dworsko-parkowego

Lamus przydworski
w Lusławicach

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo małopolskie, edycja 2023


Mieszkańcy gminy Zakliczyn wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Lamus przydworski przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli Lusławic i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Lusławic

1 2

Lusławice były jednym z najważniejszych ośrodków arian w Europie. Mieściła się tu słynna na całą Europę Szkoła Lusławicka i drukarnia prowadzona przez braci polskich. Lamus pełnił funkcję drukarni i placówki edukacyjnej prowadzonej przez nich w okresie ruchów reformacyjnych. Piętrowy, murowany budynek, na planie kwadratu. Niezwykłe miejsce na mapie województwa małopolskiego.

Opis powstał dzięki Panu Danielowi z miejscowości Faściszowa.

Do 14 kwietnia 2024 r. trwa konkurs na nowe funkcje społeczne dla Lamusa przydworskiego w Lusławicach – ZGŁOŚ POMYSŁ

Po rewaloryzacji zabytek będzie miejscem spotkań mieszkańców. Będą się tu odbywać wydarzenia związane ze sztuką, kulturą, historią oraz zabawą.

W 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie małopolskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Zakliczyn podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Lamus przydworski na terenie zespołu dworsko-parkowego w Lusławicach (który jest własnością skarbu państwa).
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę zarządców Lusławic, zabytek ten zwyciężył w konkursie w Małopolsce. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie mogą zabrać głos i zgłaszać pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkają się z lokalną społecznością i włodarzami Lusławic na konsultacje pomysłów.

144

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. małopolskiego w 2023 r.

15

obiektów zgłoszono
do konkursu

12

zabytków
przeszło ocenę formalną

80

zgłoszeń
na Lamus przydworski w I konkursie

Grant od Fundacji Most the Most wynosi 1 milion złotych.
Te pieniądze zostaną wykorzystane na remont i przystosowanie budynku do potrzeb lokalnej społeczności.

Do 14 kwietnia 2024 r. trwa konkurs na nowe funkcje społeczne dla Lamusa przydworskiego w Lusławicach – ZGŁOŚ POMYSŁ

Scroll to Top
Skip to content