Zielona | Park Podworski

Najważniejszą cechą parku jest jego unikatowy charakter. Park ma charakter ogrodu krajobrazowego z charakterystycznymi nasadzeniami drzew – kuliste rotundy tworzące miejsca zadumy o średnicy około 8 do 10 m. Kolejnym elementem parku jest aleja kasztanowców oraz pojedyncze osobniki Jesionu wyniosłego, planta klonolistnego oraz lipy drobnolistnej będącymi pomnikami przyrody. Wiek najstarszych drzew datuje się na 165 lat.

Kolejną ważną cechą zabytku jest jego ogólnodostępność. Park znajduje się w centralnym punkcie miejscowości  naprzeciw kościoła, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, ośrodka zdrowia, budynków wielorodzinnych oraz pięknego zabytkowego pałacu. Jego historia jest ściśle związana z właścicielem dóbr w Zielonej Piotrem Świnką i sięga początków XVIII w. Następnie majątek przechodzi we władanie rodziny Kisieleckich. W 1831 r. po upadku powstania Listopadowego majątek Kisieleckich ulega częściowej konfiskacie. W 1939 r. majątek zostaje przejęty przez niemieckiego administratora, pochodzącego z Prus Wschodnich. W 1945 roku majątek przejął Zarząd gminy Kuczbork, a głównym użytkownikiem zostaje PGR Zielona.

Opis powstał dzięki Pani Justynie ze Zdrojek

Scroll to Top
Skip to content