Miedzna | Park ze stawami i ruinami zamku

Park ze stawami stanowi jeden z elementów zespołu dworskiego zapisanego w rej. zabytków pod nr. A-1323. Całość składa się z: dworu drewnianego (z XIX), parku ze stawami (XVII-XIX), ogrodzenia z bramą od strony ulicy (XIX) I pozostałości dworu obronnego (XVI-XVII w., nr rej. 625/62).

Zespół dworski w Miedznie stanowi dowód dawnej świetności miasta i jego właścicieli – kolejno rodzin Wodyńskich, Butlerów, Kuczyńskich i Ostrowskich. Na przestrzeni 500 lat gościnne progi miedzeńskiego majątku (którego integralną częścią był park i stawy dworskie) gościły zacnych gości – wśród nich był król Stefan Batory w drodze z Warszawy do Tykocina. Był też miejscem ważnych wydarzeń, a król Jan Kazimierz zdeponował na dworze miedzeńskim swoje archiwum.

Sposób zachowania i utrzymania tego zabytkowego terenu jest niestety zróżnicowany. Dwór drewniany został przekazany do Starostwa Powiatowego i umieszczono tam Środowiskowy Dom Samopomocy, natomiast park ze stawami i ruiny dworu obronnego są zaniedbane i kompletnie niewykorzystane. Brakuje infrastruktury, która zachęcałaby do organizacji spotkań oraz wydarzeń kulturalnych i historycznych. Przywrócenie rzeczywistych funkcji parkowych, spacerowych, wypoczynkowo-integracyjnych byłoby dla społeczności wsi i całej gminy równoznaczne z powstaniem miejsca, gdzie historia naszego regionu łączyłaby się z teraźniejszością. Po rewitalizacji mogłaby tu zostać przeniesiona doroczna Uczta Pierogowa (z której Miedzna słynie w powiecie węgrowskim). W powiązaniu z planowanymi pracami porządkowymi na terenie ruin dawnego dworu obronnego, powstałaby bardzo ciekawa atrakcja turystyczna.

Opis powstał dzięki Panu Maćkowi z miejscowości Miedzna.

Scroll to Top
Skip to content